شنبه قرآن ریاضی ریاضی بنویسیم ورزش ریاضی
یکشنبه قرآن-ریاضی ریاضی زبان املا بنویسیم جمله سازی
دوشنبه قرآن-علوم ریاضی بنویسیم بنویسیم علوم بخوانیم
سه شنبه قرآن-هنر هنر بخوانیم بنویسیم املا علوم
چهارشنبه قرآن-ریاضی ورزش بخوانیم علوم علوم جمله سازی