برگزاری جشنواره غذایی سالم در پایه ششم

قراعت مقاله درباره مصرف مواد غذایی سالم  توسط دانش آموزان

اهدایی جایزه به بهترین غذای سالم به قید قرعه

نصب روزنامه دیواری در باره درست مصرف کردن میوه