شنبه قرآن املا فارسی مهارت نوشتاری ریاضی علوم
یکشنبه قرآن-ریاضی فارسی انشا هدیه های آسمان زبان علوم
دوشنبه قرآن مهارت نوشتاری ریاضی املا علوم فارسی
سه شنبه قرآن-ریاضی هنر هنر هدیه های آسمان انشا ریاضی
چهارشنبه قرآن  املا علوم ریاضی ورزش ورزش